காதல்,கவிதை,கடற்கரை | தமிழ்10.காம்
தமிழ் இணையங்களின் சங்கமம்

காதல்,கவிதை,கடற்கரைkingrajasc 8 நாள் முன்பு (http://kingrajasc.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
இனிய தமிழில் இஆரா வின் எண்ணங்கள் எழுத்தான இடம் ....... மேலும்
pumuhan 9 நாள் முன்பு (http://keeral.blogspot.com) ஈழம் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
எண்ணமெல்லாம் அந்த நினைவுகள்! இனியும் வந்திடுமோ இந்த உணர்வுகள்? ....... மேலும்
tamilkhadar 12 நாள் முன்பு (http://anbummanidhamum.blogspot.in) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
eraaedwin 13 நாள் முன்பு (http://www.eraaedwin.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
ஒரு சின்னக் கவிதை. வாசியுங்கள் ....... மேலும்
eraaedwin 14 நாள் முன்பு (http://www.eraaedwin.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
செம்மலரில் எனது கவிதை. வாசியுங்கள் ....... மேலும்
eraaedwin 17 நாள் முன்பு (http://www.eraaedwin.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
ஒரு சின்னக் கவிதை. வாசியுங்கள் ....... மேலும்
kingrajasc 18 நாள் முன்பு (http://kingrajasc.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
இனிய தமிழில் இஆரா வின் எண்ணங்கள் எழுத்தான இடம் ....... மேலும்
eraaedwin 19 நாள் முன்பு (http://www.eraaedwin.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
ஒரு சின்னக் கவிதை. வாசியுங்கள் ....... மேலும்
Watch free tv
eraaedwin 21 நாள் முன்பு (http://www.eraaedwin.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
ஒரு குட்டிக் கவிதை. வாசியுங்கள் ....... மேலும்
pandianpandi395669 24 நாள் முன்பு (http://pandianpandi.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
சுதந்திரம் பற்றி ஒவ்வொரு துறையினரும் எவ்வாறு சொல்வார்கள் என்பது பற்றிய திரு.நெல்லை ஜெயந்தா அவர்களின் கவிதை: ....... மேலும்
shruvish 29 நாள் முன்பு (http://vayalaan.blogspot.com) பொது பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
பேருக்கும் செயலுக்கும் பொருந்தாமல் பொருந்திப் போகும் போக்கற்ற மாந்தர்களென பொதுவாய் ஆரம்பித்தேன்... மற்றவரைப் பற்றி நமக்கெதற்க ....... மேலும்