மாட்டு வண்டிச் சவாரி | தமிழ்10.காம்
தமிழ் இணையங்களின் சங்கமம்

மாட்டு வண்டிச் சவாரிnirupan 1255 நாள் முன்பு (http://www.thamilnattu.com) ஈழம் பிரிவில் பகிர்ந்துள்ளார்
கால வோட்ட மாற்றத்தில் கரைந்துருகி, காலனவன் பிடியில் எம் மண் சிக்கியி பின்னர் இவை எல்லாமே, காட்சிகளாக மாறி விட்டன. வசந்த கால வாழ்வா ....... மேலும்